G-Sportclub

DE CASPERS

In geval van kwetsuur, schade of ongeval :
1. Breng het bestuur onmiddellijk hiervan op de hoogte
2. Vul best onmiddellijk een aangifteformulier in. Dit formulier kan je bekomen bij de bestuursleden, of kan je hier zelf downloaden.
Vul het formulier zo volledig mogelijk in:
Vak 1: dient altijd volledig ingevuld te worden
Vak 2: bij ongeval met burgerlijke aansprakelijkheid
Vak 3: bij persoonlijke ongevallen (lichamelijke ongevallen) Dit dient ingevuld te worden door de arts!
Dit formulier binnen de 4 dagen na het ongeval terugbezorgd te worden aan het secretariaat of een bestuurslid.

Vergeet niet om bewijsstukken of attesten te bewaren van alle gemaakte kosten, zoals apothekersrekeningen en andere onkostenrekeningen
Deze zullen later opgevraagd worden door de verzekeringsmaatschappij.

Download hier het aangifteformulier

Volg ons op Facebook

Volg ons op facebook