G-Sportclub

DE CASPERS

De Caspers: Beleidsplan

1. De Caspers VZW is een sportvereniging die zich richt tot kinderen, jongeren en jong volwassenen met een auditieve, motorische of licht mentale beperking, of met autisme.
Wie zijn weg niet vindt naar een gewone sportclub, kan bij ons proberen.

2. We bieden 3 sporttakken aan, die apart of samen kunnen beoefend worden.
Omnisport : hier wordt een waaier van verschillende sporten aangeboden. Er zijn initiaties in G-tennis, zitbal-aerobic, zwemmen, jiu-jitsu, G-badminton, dans, basketbal, hockey, netbal,… 
De keuze van het programma gebeurt op basis van de voorkeuren van de leden, en van de inbreng van de lesgevers.
G-voetbal wordt het ganse jaar aangeboden, er wordt getraind in verschillende groepen, volgens niveau. Er wordt zowel voetbal in zaal als voetbal buiten aangeboden.
Er wordt ook deelgenomen aan matchen en tornooien. Voor deze, ingericht door de KBVB, werken we in samenwerking met SC Eendracht Aalst.
G-Badminton : wordt sinds 2012 ingericht, met als doelgroep de jong-volwassenen vanaf 16 jaar.

3. De lessen worden gegeven door gekwalificeerde lesgevers.  Deze worden gezocht via Sportwerk Vlaanderen, bij de bestaande Aalsterse sportverenigingen en via het eigen opgebouwd netwerk.
Het doel is om elk lid, binnen de gegeven sportdiscipline, zo veel mogelijk te laten bereiken binnen zijn eigen mogelijkheden, en niet te streven naar gemeenschappelijke doelstelling.
Als de groep groter en diverser wordt, worden meer lesgevers voorzien. Er wordt actief op zoek gegaan naar stage mogelijkheden voor studenten LO. Enerzijds om deze studenten te laten kennis maken met de doelgroep, anderzijds omdat zij een bruikbare ondersteuning zijn voor de werking. Eveneens worden er taken voorzien voor studenten orthopedagogie, als bijkomende en niet-sportgebonden ondersteuning.
Op de activiteiten is een doventolk aanwezig indien gewenst.

4. Het sociale aspect is belangrijk. Gezinnen worden zo goed mogelijk, en op vrijwillige basis, betrokken bij de werking. Er wordt koffie voorzien voor de ouders die blijven tijdens trainingen. Op die manier kunnen ouders op een informele manier bijpraten over hun kind met een handicap, wat in andere omgevingen niet altijd mogelijk is. Er worden eenmalige activiteiten ingericht, zoals bowling, Sint Maartenfeest, nieuwjaarssoep, … waar het volledige gezin op uitgenodigd is.

5. De club kan geen vervoer organiseren van en naar de activiteiten.

6. Er wordt elk jaar opnieuw bewust gekozen voor een zeer laag en gezinsvriendelijk lidgeld, zodat iedereen, ongeacht zijn financiële achtergrond, bij onze club terecht kan.  Dit kunnen we aanbieden dankzij de financiële inbreng van onze sponsors. 
Vóór iemand lid wordt, krijgt hij of zij de kans een drietal keren te komen proberen.

7. De Caspers zijn aangesloten bij de federatie S-Sport//Recreas, wat staat voor Recreatief Aangepast Sporten, en dit omwille van het recreatieve karakter.  Het is niet de bedoeling om leden klaar te maken voor competitie, noch gewoon, noch special, noch para. Individuele deelname blijft wel mogelijk. Voor G-voetbal wordt wel deelgenomen aan toernooien, dit op louter vriendschappelijke basis.

Volg ons op Facebook

Volg ons op facebook